Page 66

[TEVILA

Sklepamo - nadaljevanje 121

240 metrov dolg jarek je delavec izkopal v {estih dneh. Koliko ~asa bi za izkop jarka potrebovali 4 delavci? Koliko delavcev bi potrebovali, da bi jarek izlopali v dveh dneh?

Vsi delavci kopljejo enako hitro.

Sklep in ra~un:

Odgovor:

122

Pet delavcev je po sne탑nih zametih o~istilo mestni trg v uri in pol. V kolikem ~asu bi isto delo opravilo osem delavcev? Sklep in ra~un:

Odgovor:

123

Kmet Janez ima pripravljene za svoje 4 krave toliko krme, da zadostuje za 3 mesece. Koliko ~asa bi lahko sosed Tone prehranjeval z isto koli~ino krme svojih 12 krav? Sklep in ra~un:

Odgovor: 64

({tiriin{estdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 64

20.9.2006 10:31:08

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement