Page 65

118

[TEVILA

Re{ujemo besedilne naloge - nadaljevanje V sadovnjaku raste 99 dreves, jablane in kutine. Koliko je jablan, ~e je vsako deveto drevo kutina?

Odgovor:

Sklepamo 119

Kolesar je v 3 urah prevozil 54 kilometrov. Motorist je isto razdaljo prevozil v 1 uri. Koliko kilometrov prevozi motorist v 3 urah? Kolikokrat hitrej{i je motorist od kolesarja? Sklep in ra~un:

Odgovor:

120

Rok in Luka izdelujeta ladjice iz papirja. Ko Rok naredi 3 ladjice, jih Luka naredi 5. V pol ure imata narejenih 64 ladjic. Koliko ladjic je v pol ure naredil Rok? Koliko ladjic naredi Luka v 2 urah? Sklep in ra~un:

Odgovor:

(triin{estdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 63

63

20.9.2006 10:31:06

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement