Page 60

[TEVILA

Zakon o raz~lenitvi 107

Zmnožke zapi{i na dva na~ina tako, kot je prikazano v prvem primeru, in jih izra~unaj. 8·9= 8 · (3 + 6) = 8 · 3 + 8 · 6 = (4 + 4) · 9 = 4 · 9 + 4 · 9 =

108

6·7=

11 · 15 =

12 · 9 =

13 · 21 =

Izra~unaj na dva na~ina. Prvi~ tako, da upo{teva{ oklepaje, drugi~ tako, da uporabi{ zakon o raz~lenitvi. (13 + 7) · 5 = 7 · ( 8 + 2) = (16 – 6) · 5 = (11 – 7 ) · 9 = 4 · (8 + 12) = 3 · (15 – 7) =

58

(oseminpetdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 58

20.9.2006 10:31:04

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement