Page 57

99

[TEVILA

[tevilski izrazi in vrstni red ra~unskih operacij V izraz 12 · 5 + 10 – 6 · 10 : 5 smo postavili oklepaje na razli~nih mestih. Izra~unaj zapisane izraze in obkroži tiste, kjer oklepaji niso potrebni. (12 · 5 + 10) – 6 · 10 : 5 = 12 · (5 + 10) – 6 · 10 : 5 = (12 · 5 + 10 – 6 · 10) : 5 = 12 · (5 + 10 – 6) · 10 : 5 = (12 · 5 + 10 – 6) · 10 : 5 = 12 · 5 + 10 – (6 · 10 : 5) = 12 · 5 + (10 – 6) · 10 : 5 = 12 · 5 + 10 – 6 · 10 : 5 =

100

Izra~unaj vrednosti izrazov. Bodi pozoren na vrstni red ra~unanja. 15 + 9 : 3 – 3 + 24 : 6 · 2 =

12 · (8 · 8 : 4 – 3 · 2) · 2 =

75 : (5 · 4 + 5) – 8 · 2 · (4 · 7 – 100 : 5) =

64 : (48 : (10 – 16 : 2)) =

(30 – 12) : 9 · ((4 + 2) · 5) =

(5 · (9 + 5 · 7)) · (35 : 5 – 7) =

(petinpetdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 55

55

20.9.2006 10:31:03

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement