Page 54

92

Mojster Jaka mora polo탑iti plo{~ice po tleh balkona. Ali bo lahko polo탑il plo{~ice brez rezanja? Koliko plo{~ic bo potreboval? 20 cm 240 cm

[TEVILA

Delimo z ostankom - nadaljevanje

V skico nari{i, kako jih bo polagal.

12 cm

380 cm

Odgovor:

93

Kako mora{ polagati kvadre v zaboj, da jih zlo탑i{ najve~? Koliko jih lahko zlo탑i{? Kvadri ne smejo gledati iz zaboja. Nari{i. zaboj kvader 12

2 4

3 20

16

Odgovor: 52

(dvainpetdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 52

20.9.2006 10:31:00

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement