Page 44

[TEVILA

Ocenjujemo zmno`ek - nadaljevanje 68

Kmet Tone je posadil zelje. Na njivi je 44 vrst, v vsaki vrsti 78 glav zelja. Kateri zmnožek najbolje oceni {tevilo zeljnatih glav na Tonetovi njivi? 40 · 70 = 2800

40 · 80 = 3200

50 · 70 = 3500

50 · 80 = 4000

Izra~unaj, koliko se tvoja izbrana ocena razlikuje od to~ne vrednosti.

69

Jadralca Tine in Martin sta isto~asno izplula iz marine. Tine je preplul 10 morskih milj. Martin, ki je preplul 12 kopenskih milj, pravi, da je preplul dalj{o pot. Oceni, ali ima Martin prav.

kopenska milja: 1609 m morska milja: 1852 m

Odgovor:

70

Kako bi ocenil, približno koliko vrstic je natiskanih v knjigi? Kako bi ocenil, približno koliko besed je natiskanih v knjigi? Zapi{i svojo zamisel.

Izberi si knjigo in po svoji zamisli oceni {tevilo zapisanih vrstic in besed v izbrani knjigi. Ne pozabi zapisati vseh podatkov, ki jih potrebuje{ za izra~un.

42

(dvain{tirideset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 42

20.9.2006 10:30:51

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement