Page 42

[TEVILA

Delimo - nadaljevanje 63

Izra~unaj. 24 · 3 : 3 = 234 · 5 : 5 = 1203 · 7 : 7 = 789 : 3 · 3 = 8984 : 2 · 2 = 1542 : 6 · 6 = Ali je bilo ra~unanje sploh potrebno? Zakaj?

64

Tilen, Luka in Matic so pre{teli svoje poljudnoznanstvene knjige. Tilen jih ima trikrat toliko kot Luka. Luka jih ima polovico toliko kot Matic, ki jih ima 20. Koliko poljudnoznansvenih knjig ima vsak od njih?

Matic : 20 knjig Tilen : 3 x Lukove knjige Luka:

1 Mati~evih knjig 2

Odgovor:

65

[tirje obrtniki so skupaj zaslužili 246540 SIT. Prvi je delal 8, drugi 3, tretji 5 in ~etrti 4 dni. Kako naj si razdelijo pla~ilo, ~e je dnevno zaslužil vsak enako?

Odgovor: 40

({tirideset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 40

20.9.2006 10:30:46

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement