Page 36

[TEVILA

Lastnosti se{tevanja in od{tevanja - nadaljevanje 51

Izberi si dve {tevili ve~ji od 20. Izra~unaj njuno vsoto in razliko. Razliko od{tej od vsote. a) Prvo {tevilo: Drugo {tevilo: Vsota: Razlika: Vsota – razlika: b) Prvo {tevilo: Drugo {tevilo: Vsota: Razlika: Vsota – razlika: c) Prvo {tevilo: Drugo {tevilo: Vsota: Razlika: Vsota – razlika: c) Prvo {tevilo: Drugo {tevilo: Vsota: Razlika: Vsota – razlika:

Opazuj zapisane vrednosti. Kako sta povezani manj{e od obeh izbranih {tevil ter razlika med njuno vsoto in razliko?

34

({tiriintrideset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 34

20.9.2006 10:30:39

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e