Page 27

30

Brez ra~unanja poi{~i pravi rezultat in ga obkroži. Ali si odgovoril pravilno, preveri s preizkusom. Preizkusi: a) 3076 – 256

b) 9501 – 5398

2520

4003

2820

4103

3020

5297

c) 24089 – 2399

d) 7225 – 2687

11100

4538

21690

5538

22990

5648

e) 56078 – 45897

31

[TEVILA

Ocenjujemo razliko - nadaljevanje

f) 77582 – 56689

10181

19903

11091

20893

12081

21803

Ob koncu leta so v podjetju Modrina, ki ima 5 hotelov, objavili podatke o no~itvah gostov. Le z oceno odgovori na vpra{anja. Približno koliko ve~ no~itev je bilo v Hotelu** kot v Hotelu*?

Ali je bilo no~itev v Hotelu*** ve~ kot za 3000 ve~ kot v Hotelu*?

Hoteli Modrina

No~itve

Hotel*

893

Hotel**

1725

Hotel***

3773

Hotel****

6911

Hotel*****

4006

V katerih hotelih je bila razlika no~itev ve~ja od 2000?

Ali je bilo v Hotelu***** vsaj za 2000 manj no~itev kot v Hotelu****?

Ali se {tevili no~itev med Hotelom* in Hotelom***** razlikujta za ve~ kot 3000?

(petindvajset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 25

25

20.9.2006 10:30:29

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement