Page 25

26

[TEVILA

Velika {tevila - nadaljevanje Obkroži najve~je {tevilo v vrsti. Zapi{i ga z besedo in kot vsoto zmnožkov s potencami {tevila 10. a) 540099, 1200000, 457780, 261009

35609 = 3 · 105 + 5 · 104 + + 6 · 103 + 0 · 102 + 9 · 100

b) 202020202, 99009900, 43598609, 4589699

c) 4645409, 100099900, 540099009, 20398899

27

Skupna povr{ina Zemlje meri 510100000 km2. Oceani prekrivajo 360700000 km2. Koliko je kopnega?

Odgovor: Na severni polobli je povr{ina oceanov 149004350 km2, 106045650 km2 pa je kopnega. Kolik{no povr{ino zavzemajo oceani in kopno na južni polobli?

Odgovor:

MatematikaDelovniZvezek5.indb 23

(triindvajset)

23

20.9.2006 10:30:27

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement