Page 21

16

17

18

[TEVILA

Zaokrožanje {tevil [tevilo zaokro`i na stotice. 567

9849

5408

23080

1090

100011

11999

4545

6743

6289

[tevilo zaokroži na tiso~ice. 10567

9099

6799

1090

34034

80909

19900

1089067

56459

789234

Zaokroži {tevilo na tiso~ice.

na tiso~ice

Isto {tevilo zaokroži najprej na stotice, nato zaokroženo vrednost zaokroži na tiso~ice.

na stotice

1292

1292

4449

4449

10823

10823

12442

12442

53482

53482

na tiso~ice

(devetnajst)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 19

19

20.9.2006 10:30:22

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement