Page 20

[TEVILA

Se{tevamo in od{tevamo - nadaljevanje 13

Vsoti {tevil 679 in 309 pri{tej razliko {tevil 268 in 3009.

14

Katero {tevilo je za 1315 ve~je od razlike {tevil 4509 in 2927?

15

Izra~unaj razliko {tevil 165 in 83.

Za koliko moramo spremeniti zmanj{evanec, da se razlika pove~a za 15?

Za koliko moramo spremeniti od{tevanec, da se razlika zmanj{a za 10?

18

(osemnajst)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 18

20.9.2006 10:30:18

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement