Page 170

Stolpi~ni prikazi - nadaljevanje Sku{e :

Brancini :

Katerih rib so ujeli manj in za koliko?

Razvrsti mesece po ulovu posebej za brancine in posebej za sku{e. Sku{e: Brancini: Ali se vrstna reda ujemata? Kateri mesec je bil ulov sku{ najve~ji in kateri najmanj{i? Najve~ji:

PODATKI

Najmanj{i:

168

(sto osemin{estdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 168

20.9.2006 10:34:02

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement