Page 167

Stolpi~ni prikazi 9

V trgovini Ledko so si zapisali, koliko sladoledov so prodali. Ponedeljek Torek Sreda ^etrtek Petek Sobota Nedelja

30 55 30 45 70 80 75

Prodajo sladoleda prika탑i s stolpi~nim prikazom.

Koliko sladoledov so prodali v tem tednu? Izra~unaj povpre~no prodajo sladoledov na dan. Ozna~i jo na stolpi~nem prikazu.

PODATKI

Katere dni je bila prodaja sladoledov pod povpre~jem?

(sto petin{estdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 165

165

20.9.2006 10:34:00

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement