Page 166

Podatki v tabelah in prikaz z lomljeno ~rto - nadaljevanje 8

Pri ra~unalni{kem krožku so prijatelji re{evali test. Pozorno si oglej stolpi~ni prikaz in odgovori na zastavljena vpra{anja. ��

�����������������������

�� �� �� �� �� �� � �

����� ����� ������

����

����

����

����

Kaj prikazuje stolpi~ni prikaz?

Kdo je prvi re{il test? Kdo je zadnji re{il test? Koliko ~asa je minilo med njima? Kdo je test re{il hitreje kot Jure? Koliko otrok je re{ilo test po~asneje kot Mark? Kdo sta otroka, ki sta test re{ila isto~asno?

PODATKI

Koliko minut ve~ je za test porabila Tja{a od Lare?

164

(sto {tiriin{estdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 164

20.9.2006 10:33:59

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e