Page 165

Podatki v tabelah in prikaz z lomljeno ~rto - nadaljevanje 7

Oglej si prikaz z lomljeno ~rto. � � � �

������������� ���

���

� � � � �

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������

Kaj prikazuje narisani prikaz?

Izdelaj tabelo podatkov, ki pripada prikazu.

Kdo je podrl ve~ kegljev?

PODATKI

V katerem metu je bila razlika med {tevilom podrtih kegljev najve~ja? Kolik{na?

Ali sta Jan in Rok v katerem od metov podrla enako {tevilo kegljev? (sto triin{estdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 163

163

20.9.2006 10:33:58

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement