Page 164

Podatki v tabelah in prikaz z lomljeno ~rto - nadaljevanje 6

V cvetli~arna Cvet so prodali naslednje {tevilo vrtnic. jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg sept

okt

nov

dec

rde~e

120

45

600 210 160

25

30

80

100 120

90

200

rumene

10

15

450

35

130 190 175 145

95

55

30

25

roza

140

60

530

45

120

85

55

40

145

95

115

65

Katere barve vrtnic so prodali najve~? Nari{i prikaz z lomljeno ~rto, kjer bo prikazana prodaja vrtnic ne glede na barvo po mesecih v letu. Najprej pregledno zapi{i podatke, ki jih bo{ prikazal.

Zapi{i prve tri mesece z najve~jim {tevilom prodanih vrtnic. {tevilo vrtnic

PODATKI

mesec

162

(sto dvain{estdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 162

20.9.2006 10:33:58

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement