Page 163

Podatki v tabelah in prikaz z lomljeno ~rto 5

V tabeli so zapisani podatki o koli~ini padavin za dva kraja v mililitrih. Na Gri~u je februarja padlo v treh dneh 10, 15 in 20 mililitrov padavin. V Logu so junija imeli 11-dnevno de탑evje. Vsak dan je povpre~no zapadlo 20 mililitrov de탑ja. Na Gri~u je novembra padlo 90 mililtrov. Dopolni prazna polja tabele. jan Gri~

120

Log

10

feb

15

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

60

210

160

20

30

80

100

120

20

35

130

170

145

95

55

nov

dec 200

30

25

Katerega meseca je v Logu padlo najve~ padavin? V katerem kraju je padlo ve~ padavin v celem letu in za koliko? Izra~unaj povpre~no koli~ino padavin za oba kraja. Gri~:

Log:

PODATKI

Prika탑i letne padavine po mesecih za oba kraja z lomljeno ~rto.

(sto enain{estdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 161

161

20.9.2006 10:33:57

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement