Page 151

Unije in preseki množic - nadaljevanje 15

Dani sta množica A = � a, b, c � in njena unija z neznano množico B, A B = � a, b, c, d �. Zapi{i množico B, ~e ve{: a

B

in

�c�

B

in

b

B

Ali je re{itev ena sama? Zakaj?

16

a) Množica A ima 5 elementov, množica B pa 3 elemente. Unija obeh množic ima 8 elementov. Koliko elementov ima njun presek?

MNO@ICE

Zapi{i primer dveh tak{nih množic.

b) Množica A ima 5 elementov, množica B pa 6 elementov. Unija obeh množic ima 10 elementov. Koliko elementov ima njun presek?

Zapi{i primer dveh tak{nih množic.

(sto devetin{tirideset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 149

149

20.9.2006 10:33:23

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement