Page 150

Unije in preseki množic - nadaljevanje 13

Dana je množica U = � 1, 2, ... 50 �. Zapi{i vse elemente podmnožic množice U A = � n : n je ve~kratnik 3 �, B = � n : n je ve~kratnik 4 �, C = � n : n je ve~kratnik 5 �. A= B= C=

MNO@ICE

Dolo~i vse preseke. Z besedami opi{i {tevila v presekih.

14

A

B=

A

C=

B

C=

(A

B)

C=

Dani sta množica A = � 1, 2, 3, 4, 5 � in množica B = � 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 �. Dolo~i množico C tako, da bo A C = B.

C= Ali je zapisana mno`ica edina re{itev? Zakaj tako misli{?

^e je re{itev ve~, jih nekaj zapi{i.

148

(sto osemin{tirideset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 148

20.9.2006 10:33:23

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement