Page 148

Podmnožice in prazna množica - nadaljevanje 10

Katera od zapisanih podmnožic naravnih {tevil je prazna množica? a) � x : x je sodo {tevilo in x < 5 �

b) � x : x > 10 in x + 2 = 4 �

c) � x : x · 0 = 0 �

d) � x : x je liho {tevilo in x je ve~kratnik 2 �

11

Popravi nepravilne trditve.

MNO@ICE

� 1, 2 � 3

� 2, 4, 6 �

� 9, 6, 3 �

�3�

�3�

�3�

� 3, 6 �

��

� 3, 6 � � 0, 1, 2 �

�� � 1, 2 �

146

� 1, 2 �

(sto {estin{tirideset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 146

20.9.2006 10:33:22

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement