Page 147

Podmnožice in prazna množica 7

Zapi{i vse podmnožice dane množice. Koliko jih je? a) � a, 2 � b) � 1, 2, 3 � c) � a, � a � � Dana je množica A = � x : 1 trditve pravilne.

in

2

A

20

A

�2�

A

A

A

� x : x < 5�

A

��

A

� 7, 5, 3 � � 1, 10, 20 �

9

x < 20 �. Zapi{i znake ,

A A

tako, da bodo

Dana je mno`ica U = � 1, 2, ..., 40 �. Zapi{i podmno`ice tako, da na{teje{ vse elemente.

MNO@ICE

8

A = � x : x je ve~kratnik 4 �, B = � x : x je ve~kratnik 5 � , C = � x : x je ve~kratnik 6 � A= B= C= Vse množice predstavi z enim Euler-Vennovim diagramom.

(sto petin{tirideset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 145

145

20.9.2006 10:33:21

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement