Page 146

Množica in njeni elementi - nadaljevanje 4

Za vsako od zapisanih množic napi{i, koliko elementov ima. {tevilo elementov

B = � p, o, t, op � C = � pot, op � E = � po, t, po � F = � t, op, po � Katera od danih množic je enaka množici A = � po, t, op �? Obkroži jo.

MNO@ICE

5

6

Zapi{i vse elemente množice. A = � x : x je sodo {tevilo in x < 10 �

A=�

B = � x : x je ve~kratnik 5 in x

B=

25 �

C = � x : x je predhodnik 5 �

C=

D = �x : 2 < x < 8�

D=

a) 4

A

d) 5

C

b) 10

A

e) 5

D

c) 10

B

h) 0

A

Dani sta mno`ici celih {tevil. E = �x : 1

x < 2�

F = �x : 1 < x < 2� Zapi{i njune elemente. E=�

F=�

Ozna~i, ali je trditev pravilna ali ne. a) 0

E

d) E

F

g) �0�

b) 1

F

e) F

E

h)

c) E = F

144

f) �1�

E

i) � �

E

E

E

(sto {tiriin{tirideset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 144

20.9.2006 10:33:21

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement