Page 145

Množica in njeni elementi 1

Zapi{i množico svojih so{olk. Koliko elementov ima?

Zapi{i {e množico svojih so{olcev. Koliko elementov ima?

Nari{i diagram množice slovenskih samoglasnikov.

3

Narisan je diagram množice A.

MNO@ICE

2

A 8 12

4 20

16

Množico zapi{i tako, da na{teje{ vse njene elemente. A= Zapi{i množico {e tako, da opi{e{ lastnost elementov množice A. A=

(sto triin{tirideset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 143

143

20.9.2006 10:33:20

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement