Page 132

Mnogokotnik

GEOMETRIJA

35

Nari{i pravokotnik z ogli{~i A, B, C in D. Nari{i {e obe diagonali in njuno prese~i{~e ozna~i z E. Nekateri koti na sliki so enaki. Poi{~i jih in pobarvaj z isto barvo.

Koliko trikotnikov je na sliki? Na{tej jih.

36

Nari{i pravilni {estkotnik s stranico dol탑ine 3 cm. Vri{i mu kro탑nico, ki se bo dotikala vseh stranic {estkotnika. Nato nari{i manj{i {estkotnik, ki bo imel ogli{~a v to~kah, kjer se dotikata kro탑nica in prvi {estkotnik.

Kako bi nadaljeval vzorec?

130

(sto trideset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 130

20.9.2006 10:32:59

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement