Page 13

Geometrija Premica in poltrak v ravnini GraďŹ ~no se{tevamo in od{tevamo ... GraďŹ ~no mno`imo in razpolavljamo ... Polo`aj to~k v mre`i Krog [tirikotnik Trikotnik

Mnogokotnik Obseg lika Plo{~ina pravokotnika in kvadrata Telesa Kocka in kvader Mre`e teles

Mno`ice Mno`ica in njeni elementi Podmno`ice in prazna mno`ica Unije in preseki mno`ic [e o mno`icah

Deli celote Ulomek Ra~unamo dele celote Pravi~no delimo

Zbiramo in prikazujemo podatke Zbiranje podatkov Kategorije {tetja Podatki v tabelah in prikaz z lomljeno ~rto Stolpi~ni prikazi

(enajst)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 11

11

20.9.2006 10:30:08

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement