Page 129

[tirikotnik - nadaljevanje 29

Nari{i paralelogram s stranicama 3 cm in 2 cm.

30

GEOMETRIJA

Ali je tak{nih paralelogramov ve~? Odgovor utemelji.

Nari{i {tirikotnik, ki ima vse {tiri stranice razli~no dolge. Nato mu vri{i diagonali. Vsaki od diagonal nari{i vzporednici skozi ogli{~i {tirikotnika. Kjer se vzporednice sekajo, dobi{ {tiri nove to~ke. Kateri lik dolo~ajo nova ogli{~a?

(sto sedemindvajset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 127

127

20.9.2006 10:32:39

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement