Page 113

Spremembe koli~in - nadaljevanje Petindvajset u~encev 5. a v jedilnici ~aka na malico. Da u~enec vzame svojo makovko in sok, potrebuje 20 sekund. Koliko ~asa bo cel razred potreboval, da bo dobil malico? Seveda so u~enci 5. a pridni in mirno stojijo v vrsti.

Upo{teva{ lahko, da 150 u~encev pomeni 6 razredov po 25 u~encev.

MERJENJE

52

Odgovor: Koliko ~asa bi trajalo, da bi malico dobilo 150 u~encev?

Odgovor:

53

Babica iz kilograma in pol moke ter drugih sestavin spe~e 2 kilograma pi{kotov. Koliko kilogramov moke potrebuje babica, da bo za vsakega od sedmih vnukov spekla kilogram pi{kotov?

Odgovor:

54

^e za kozarec napitka potrebujemo 2 탑lici pra{ka, koliko kozarcev napitka dobimo iz polkilogramskega zavitka pra{ka?

1 탑lica = 7500 mg

Odgovor: (sto enajst)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 111

111

20.9.2006 10:32:14

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e