Page 107

Merimo plo{~ino - nadaljevanje 36

Meta bi rada steno v svoji sobi prelepila s posterji najljub{ih glasbenikov in igralcev. Stena meri 165 centimetrov v vi{ino in 206 centimetrov v {irino. Posterji, ki jih ima, pa merijo 27 centimetrov v {irino in 41 centimetrov v vi{ino. Koliko posterjev bo lahko nalepila? Kako veliki kosi stene bodo ostali nepolepljeni?

MERJENJE

Pomagaj si s skico.

Odgovor:

Plo{~inske enote 37

Pove탑i plo{~inske vrednosti s predmeti, za katere meni{, da imajo lahko tak{no povr{ino. 1 cm2 2 m2 300 cm2 6 m2 600 m2 4 cm2

38

zvezek znamka vrata njiva preproga noht

Tja{a je izmerila svojo sobo. Koliko kvadratnih metrov itisona potrebuje, ~e je soba {iroka 3 metre in dolga 4 metre?

Ali je tvoja soba ve~ja ali manj{a od Tja{ine?

Odgovor:

(sto pet)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 105

105

20.9.2006 10:31:54

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement