Page 88

MeRjeNje

Do sedaj si izmeril in opazoval merjenje zelo veliko razli~nih stvari. Merjenje pomeni, da to, ~esar ne more{ pre{teti, razdeli{ na enako velike dele in nato pre{teje{ dele. Delom re~e{ enote. Skoraj gotovo:

si pre{tel, koliko lopat peska gre v vedro,

si pre{tel, koliko korakov je dolga tvoja u~ilnica,

so pri zdravniku izmerili tvojo vi{ino, ko so jo razdelili v centimetre in pre{teli, koliko jih dose탑e{,

si opazoval na televiziji merjenje ~asa pri tekmah v smu~anju, plavanju ali teku,

ve{, ka{na je {katla, v kateri je 1 l mleka,

si opazoval tehtanje zelenjave na tr`nici, 86

si se tehtal na tehtnici, ki je razdelila tvojo maso na kilograme in jih pre{tela,

si na bencinski ~rpalki opazoval, koliko litrov bencina ste nato~ili v avto.

({estinosemdeset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 86

19.6.2009 12:34:26

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement