Page 7

Geometrija Kvader in kocka_______________________ 114 Geometrijska telesa in liki______________ 116 Daljica ______________________________ 118 To~ka_ ______________________________ 120 Poltrak_ _____________________________ 122 Premica_____________________________ 123 To~ka na premici______________________ 124

112 Vzporedni premici_ ___________________ 126 Pravokotni premici____________________ 128 Pravokotnik in kvadrat_________________ 130 Krog in kro`nica______________________ 132 To~ke in polo`aj v mre`i_ ______________ 134 Skladnost____________________________ 136 Simetrija_____________________________ 138

Celota in njeni deli

140

Deli celote___________________________ 142 Od celote do njenih delov _____________ 144 Od delov k celoti_ ____________________ 146

Zbiramo in prikazujemo podatke

148

Zbiranje podatkov_ ___________________ 150 Urejanje podatkov v seznam____________ 152 Figurni prikaz_________________________ 153 Stolp~ni prikaz________________________ 154 Tortni prikaz__________________________ 155 MnoŞica_____________________________ 156 Prilogi: Razli~ni zapisi �tevil____________________ 158 Evrski kovanci in bankovci______________ 159

Matematika_UC4_Ponatis.indb 5

(pet)

5

19.6.2009 12:31:57

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement