Page 50

števila

Mno`imo na pamet V vsakdanjem življenju moramo kdaj pa kdaj na pamet izra~unati kak{en zmnožek; pri kuhanju, pri zidanju, pri ra~unanju z ve~jimi zneski denarja ... Pomagamo si z znanjem po{tevanke in nekaj spretnosti.

Šola je vsakemu razredu namenila 790 € za nakup opreme, ki si jo želijo u~enci. 5 razredov se je odlo~ilo, da za ta denar skupaj opremijo ra~unalni{ko u~ilnico. Koliko denarja imajo na voljo? Ra~un: 790 € . 5 = Uporabimo zakon o = (700 € + 90 €) . 5 = raz~lenjevanju. . . = 700 € 5 + 90 € 5 = = 3950 € = 3500 € + 450 € Odgovor: Skupaj imajo 3950 €. Kako uporabimo zakon o raz~lenjevanju? 120 . 8 = (100 + 20) . 8 = = 100 . 8 + 20 . 8 = = 800 + 160 = 960

Množenec razstavimo na vsoto stotic in desetic. Stotice zmnožimo z množiteljem in desetice zmnožimo z množiteljem. Zmnožka se{tejemo.

Recept za torto: 6 jajc, 2 `lici vode, 175  g sladkorja, 100 g moke, 2 vre~ki pudinga, 4 g pecilnega pra{ka in 125 g masla.

Mama bo za rojstni dan Matja`u spekla torto po receptu. Ker je Matja` na zabavo povabil veliko prijateljev, bo mama spekla torto iz dvojne koli~ine sestavin. Koliko sestavin potrebuje?

Postopek mno`enja z 2 imenujemo podvajanje.

jajca: 6 jajc . 2 = 12 jajc voda: 2 `lici . 2 = 4 `lice moka: 100 g . 2 = 200 g puding: 2 vre~ki . 2 = 4 vre~ke pecilni pra{ek: 4 g . 2 = 8 g sladkor: 175 g . 2 = (100 g + 70 g + 5 g) . 2 = =100 g . 2 + 70 g . 2 + 5 g . 2 = 200 g + 140 g + 10 g = 350 g maslo: 125 g . 2 = (100 g + 20 g + 5 g) . 2 =  =100 g . 2 + 20 g . 2 + 5 g . 2 = 200 g + 40 g + 10 g = 250 g Odgovor: Mama potrebuje 12 jajc, 4 `lice vode, 200 g moke, 4 vre~ke pudinga, 8 g pecilnega pra{ka, 350 g sladkorja in 250 g masla.

48

(osemin{tirideset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 48

19.6.2009 12:33:24

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement