Page 34

ĹĄtevila

Se{tevamo pisno Ko so {tevila prevelika za se{tevanje na pamet, si pomagamo s se{tevanjem v kup~kih.

Ĺ tevili, ki ju se{tevamo, zapi{emo eno pod drugo. Poravnamo ju tako, da stojijo enice pod enicami, desetice pod deseticami in stotice pod stoticami. Zapi{emo znak za se{tevanje in pod {teviloma potegnemo ~rto. Pod ~rto bomo zapisali vsoto. Pravimo, da smo drugo {tevilo podpisali pod prvo.

Ra~unamo:

Se�tevati za~nemo v zadnjem stolpcu, z enicami. 6 + 5 = 11 Govorimo: 6 in 5 je 11, 1 dalje. Zapi{emo 1 pod ~rto in +1 pod naslednji stolpec nad ~rto. Dobili smo novo desetico. Pri{tejemo jo k deseticam. Imenujemo jo prenos. Nadaljujemo v srednjem stolpcu. 1+2+6=9 Govorimo: 1 in 2 je 3 in 6 je 9. Zapi{emo 9.

Premaknemo se v prvi stolpec. 7 + 1 = 8 Govorimo: 7 in 1 je 8. Zapi{emo 8. Pisno lahko se{tejemo tudi ve~ {tevil hkrati. Paziti moramo le na pravilno podpisovanje. Namesto + 1 lahko zapi{emo le 1. Ko smo v ra~unanju spretni, si prenos zapomnimo in zapisovanje prenosa izpustimo.

Oglej si ra~un iz trgovine. Na njem si oglej, kako je zapisano pisno se{tevanje. 32

(dvaintrideset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 32

19.6.2009 12:32:55

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement