Page 28

števila

Ra~unamo z evri in centi Vsak dan nakupujemo, zato moramo znati dobro ra~unati z denarjem. Slike bankovcev in kovancev so v prilogi na strani 159.

V veliko državah Evropske unije se uporablja denarna enota evro, tudi v Sloveniji. Manj{a enota je evrocent, kraj{e ji pravimo kar cent. Evro zapi{emo z znakom €. Cene v trgovinah so zapisane v evrih in centih, lo~enih z vejico.

3,60 € evri

1 evro = 100 evrocentov

centi

3,60 € = 3 € 60 centov = 360 centov Beremo: tri cele �estdeset evra ali tri evre �estdeset centov.

Nasvet: Iz papirja si naredi denar in si z njim pomagaj pri ra~unanju.

Miha odhaja v trgovino. V denarnici ima dva kovanca za 2 €, {est kovancev za 50 centov in po en kovanec za 10 centov, 2 centa in 1 cent. Koliko denarja ima Miha? 2 · 2 € + 6 · 50 centov + 10 centov + 2 centa + 1 cent = = 4 € + 300 centov + 13 centov = 4 € + 313 centov = = 4 € + 3 € 13 centov = 7 € 13 centov = 7,13 € Ko je centov ve~ kot 100, vrednost pretvorimo v zapis z evri

Odgovor: Miha ima 7, 13 €.

in centi.

V trgovini si je Miha kupil sok, ~okolado in revijo Zabavnik. Koliko mora pla~ati za kupljene stvari? Se{tevamo evre posebej in cente posebej. Cente pretvorimo v evre in cente.

1,15 € + 0,70 € + 1,34 € = = 1 € 15 centov + 70 centov + 1 € 34 centov = = 2 € 119 centov = 3 € 19 centov = 3,19 € Odgovor: Miha mora pla~ati 3,19 €.

26

({estindvajset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 26

19.6.2009 12:32:46

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement