Page 20

števila

Od{tevamo brez prehoda [tevila od{tevamo tako, da od{tejemo tiso~ice, stotice, desetice in enice.

800 – 300

8E–3E=5E 8D–3D=5D 8S–3S=5S 8T–3T=5T

638 – 300 [tevilo {eststo osemintrideset ima {est stotic, tri desetice in osem enic. Od{tevamo {tevilo tristo, ki ima tri stotice. Ostanejo nam tri stotice, tri desetice in osem enic.

583 – 250 [tevilo petsto triinosemdeset ima pet stotic, osem desetic in tri enice. Od{tevamo {tevilo dvesto petdeset, ki ima dve stotici in pet desetic. Ostanejo nam tri stotice, tri desetice in tri enice.

376 – 243 [tevilo tristo {estinsedemdeset ima tri stotice, sedem desetic in {est enic. Od{tevamo {tevilo dvesto triin{tirideset, ki ima dve stotici, {tiri desetice in tri enice. Ostane nam ena stotica, tri desetice in tri enice.

638 = 6 S + 3 D + 8 E 300 = 3 S

583 = 5 S + 8 D + 3 E 250 = 2 S + 5 D

376 = 3 S + 7 D + 6 E 243 = 2 S + 4 D + 3 E

638 – 300 = = 6 S + 3D + 8 E – 3 S = = 6 S – 3 S + 3 D + 8 E = 338

583 – 250 = =5S+8D+3E–2S–5D= =5S–2S+8D–5D+3E= = 333

376 – 243 = =3 S + 7 D + 6 E – 2 S – 4 D – 3 E = =3S–2S+7D–4D+6E–3E= = 133

Jure je imel v svojem hranilniku 968 centov. Mojca je v svojem hranilniku na{tela 732 centov. Koliko centov ve~ ima Jure? Ra~un: 968 centov – 732 centov = ? 900 – 700 = 200 60 – 30 = 30 8 – 2 = 6 968 – 732 = 236 Odgovor: Jure ima 236 centov ve~ kot Mojca. 18

(osemnajst)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 18

19.6.2009 12:32:31

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e