Page 147

Naloge

Re{ujemo probleme 1 3

1

1

Koliko napolitank bi vsebovala 6 , 4 ali 3 {katle napolitank, ~e je v celi {katli 48 napolitank?

2

Zamisli si celoto. Razdeli jo na dele in jih pobarvaj tako, da prika‘e{ naslednje ulomke: 1 2 1 3 3 6 , , , , , 4 4 2 4 5 10

1

Recept za pito: Peter ‘eli narediti pito, vendar ima samo 20 dag - 30 dag moke masla. Koliko manj moke in- 25 dag masla sladkorja mora zato vzeti? - 10 dag sladkorja

2

24 u~encev 4. b pripravlja vsak svoje slano testo po naslednjem receptu: Recept za slano testo:

3

Katera dva ulomka predstavljata pobarvana kvadratka?

4

Katere tri ulomke prikazujejo pobarvani deli?

5

Fredi 100 razporedi gumbov v 10 kozar~kov. Ugotoví, da je v vsakem kozar~ku polovica gumbov z dvema luknjama, ostali pa imajo 4 luknje.

1

Fredi sklepa: 2 od vseh gumbov ima po 2 luknji. Ali ima prav?

- 2 skodelici moke - 1 skodelice soli 2 - 1 skodelice vode 4

a) Koliko skodelic vode potrebujejo vsi skupaj? b) Maja in Ana delata testo za obe skupaj. Koliko moke potrebujeta? c) Filipu se je po nesre~i zlila v testo polovica skodelice vode namesto ~etrtina skodelice. Sedaj se testo lepi. Koliko moke in soli mora {e dodati, da bo dobil testo po receptu?

Projekt Ra~unalo Naredi slano testo iz 1 skodelice moke. Iz njega naredi pozicijsko ra~unalo. Oblikuj 30 kroglic. S pali~ico za ra‘nji~e naredi skozi kroglice luknjo. Iz malo ve~jega kosa testa oblikuj podstavek. V podstavek zapi~i 3 pali~ice za ra‘nji~e. Pusti stati en dan, da se vse posu{i. Ra~unalo nato uporabljaj za pomo~ pri ra~unanju.

Mali: Tile trapasti ulomki ... [e dobro, da si lahko vedno predstavljam omaro s predali. Si predstavlja{, koliko bonbonov bi bilo v omari, ~e bi imela 100 predalov? Mmmm ... Zviti: Bu~man! ^e je ve~ predalov, potem je v vsakem manj bonbonov, a ne? Mali

Hitri: A vesta en hec? ^e ima omara 100 predalov bonbonov, ljudje re~ejo vsakemu predalu odstotek! Kak{na hecna beseda, ha ha! Mali: A ja, ~e ima{ 100 bonbonov in jih poje{ 95, re~e{, da si pojedel 95 odstotkov bonbonov?

Hitri Zviti

Matematika_UC4_Ponatis.indb 145

Hitri: Ja, ampak te`ko kaj re~e{, ker ti je takooo slabo! (sto petin{tirideset)

145

19.6.2009 12:36:22

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement