Page 113

Naloge

Re{ujemo probleme

1

Koncert se je za~el ob 8.00. Ko se je kon~al, je Katja pogledala na uro. Katjina ura ob Koliko ur je trajal koncert? koncu koncerta

2

Jaka ima CD, na katerega lahko posname 25 minut glasbe. Katere izmed naslednjih skladb naj izbere, da bo CD najbolje izkoristil?

3

4

1

Dru`ina Bober iz Ravnice na~rtuje izlet. Mama: Od doma ne moremo pred 8.30, vrniti pa se moramo do 17.15. O~e: Na cilju moramo ostati vsaj 2 uri. Otroci si `elijo, da bi se ~im dalj ~asa vozili z avtobusom.

Ravnica Odhod 8.00 9.00 10.00

Soteska Prihod 10.30 11.30 12.30

Ravnica Odhod 8.30 9.30 10.30

Planina Prihod 10.30 11.30 12.30

Vlak odpelje s postaje v Je`evem ob 17.22 in pripelje v Medvedovo ob 18.19. Avtobus pa odpelje iz Je`evega ob 17.41 in vozi do Medvedovega 1 h 3 min.

Soteska Odhod 13.00 14.00 15.00

Ravnica Prihod 15.30 16.30 17.30

Planina Odhod 13.30 14.30 15.30

Ravnica Prihod 15.30 16.30 17.30

Ali naj gospod Medved izbere avtobus ali vlak, da se bo vozil iz Je`evega do doma v Medvedovem manj ~asa?

Kam lahko gre dru`ina na izlet, da bodo izpolnjene vse `elje? Kdaj se bodo vrnili domov? Koliko ~asa bodo ostali na cilju?

Otroci si premislijo in si `elijo ~im manj ~asa pre`iveti v avtobusu. Ali bi {li na isti izlet?

Modro morje Maja Koledar @aba in princ Moja {ola

7 min 45 s 9 min 53 s 6 min 30 s 7 min 10 s 8 min 30 s

Gospa Je`evka je doma v Je`evem in mora priti v Medvedovo k zdravniku do pol sedmih. Ali gre lahko z avtobusom? Potniki vstopajo v letalo pol ure. Letalo odleti 10 minut potem, ko vstopijo vsi potniki. Ob kateri uri morajo potniki za~eti vstopati, da bo letalo lahko odletelo ob 8.50?

Matematika_UC4_Ponatis.indb 111

2

U~iteljica 4. razreda v Bostonu v ZDA je povabila na obisk u~iteljico 4. b iz Slovenije. V Bostonu ka`e ura 6 ur manj kot v Sloveniji. Na sliki je letalska vozovnica z na~rtom potovanja. Koliko ~asa bo u~iteljica potovala od Ljubljane do Frankfurta? Koliko ~asa bo v Frankfurtu ~akala na let iz Frankfurta do Bostona? Koliko ~asa bo letelo letalo iz Frankfurta v Boston? U~iteljica bo takoj po pristanku telefonirala domov, da je sre~no prispela. Koliko bo takrat ura v Ljubljani?

(sto enajst)

111

19.6.2009 12:35:29

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement