Page 11

Ne`a Maurer: De` Ena kaplja − to ni de`. Dve kaplji tudi ne. Ko pa mi {tevilk zmanjkuje, sli{im: Ej, kako de`uje!

ĹĄtevila in ra~unske operacije Ĺ tevila nas spremljajo vse `ivljenje, od jutra do ve~era. Spomni se, kje vse si se danes sre~al s {tevili. Kaj vse si moral izra~unati? Vpra{aj {e mamo in o~eta, kje vse sta onadva uporabila {tevila in kaj sta ra~unala.

(devet)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 9

9

19.6.2009 12:32:06

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement