Page 108

^as − gledamo na uro ^as je razdeljen na ure, minute in sekunde. Ura je od teh najve~ja enota. Minuta je manj{a enota od ure. 1 ura ima 60 minut. Ĺ e manj{a enota je sekunda. 1 minuta ima 60 sekund.

merjenje

^as merimo z urami. Marko pozna ro~no uro in budilko. Katere ure pozna{ ti? Na uri s kazalci mali kazalec ka`e ure, veliki kazalec pa ka`e minute. V 1 uri naredi veliki kazalec cel obhod od 12 do 12. 9.25

Oznake: ura = h minuta = min sekunda = s Opolno~i je ura 0. Opoldne je ura 12.

^as, ki ga ka`e ura, zapi{emo z dvema {teviloma: Prvo {tevilo pove, koliko polnih ur je minilo od polno~i. Drugo {tevilo pove, koliko minut je minilo od zadnje polne ure. Koliko ~asa je minilo medtem, ko smo prvi~ in drugi~ pogledali na rde~o uro? Ko smo pogledali prvi~, je kazala 12.00. Ko smo pogledali drugi~, je kazala 12.15. To pomeni, da je od 12. ure minilo 15 minut. Ura je 12.00. Ura je 12.15. V~asih {tejemo ure od poldneva kar naprej od 12: Ura je 13.00, 14.00 ... 23.00, 23.59. V~asih pa {tejemo ure od poldneva naprej spet od za~etka: Ura je 1.00, 2.00 ... 11.00, 11.59.

Ura je 5.00.

Ura je 5.45.

Ura je 6.00.

Ura je 6.30.

106

Kako {tejete ure pri vas doma? Koliko ur je minilo od polno~i, ko ka`e ura 9.00 zve~er? Koliko ~asa je minilo od takrat, ko smo prvi~ in drugi~ pogledali na rumeno, zeleno, modro in rjavo uro­?

Ura je 9.30.

Ura je 9.00.

Ura je 3.00.

Ura je 3.20.

(sto {est)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 106

19.6.2009 12:35:20

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e