Page 106

Ra~unamo z votlimi merami V trgovini si oglej, kak{ne so cene iste pija~e v razli~no velikih plastenkah. Izra~unaj ceno 1 l pija~e v razli~nih plastenkah.

Heleni je mama naro~ila, naj kupi vsaj 9 l osve`ilne pija~e. Helena je v trgovini odkrila, da prodajajo to pija~o v razli~nih plastenkah. Primerjala je cene. V trgovini je ra~unala, kaj naj kupi, da bo za 9 l pla~ala najmanj. Izra~unala je, koliko stane 1 l pija~e v 1,5-litrski plastenki in koliko stane 1 l pija~e v 2-litrski plastenki.

merjenje

Koliko stane 1 l pija~e v 1,5-litrski plastenki? Pretvorimo: 1,5 l = 1 l 5 dl = 15 dl = 3 . 5 dl = 3 . 0,5 l Koliko stane 0,5 l? 90 centov : 3 = 30 centov 0,5 l pija~e stane 30 centov, 1 l pija~e stane 60 centov. Koliko stane 1 l pija~e v 2-litrski plastenki? 1 € : 2 = 50 centov 1 l pija~e stane 50 centov. Helena je izra~unala, da je cena ni`ja, ~e kupi 2-litrski plastenki. Koliko litrov pija~e mora kupiti? 9 l = 8 l + 1 l Helena se odlo~i in kupi 4 plastenke po 2 l in eno plastenko z 1,5 l pija~e. Skupaj kupi 9 litrov in pol pija~e. Helena opazi, da zavoj 6 plastenk po 1,5 l stane 5€ 50 centov. Koliko pija~e je v enem zavoju? 6 . 1,5 l = 6 . 15 dl = 90 dl = 9l V enem zavoju je 9 l pija~e. Zavoj 6 plastenk stane ve~ kot 6 posameznih plastenk: 6 . 90 centov = 540 centov = 5 € 40 centov 5 € 50 centov > 540 centov = 5 € 40 centov Ali je tudi v va{i trgovini zavoj plastenk dra`ji kot enako {tevilo posameznih plastenk? Razi{~i.

104

(sto {tiri)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 104

Koliko bo Helena pla~ala za pija~o? [tiri 2-litrske plastenke in ena 1,5-litrska stanejo skupaj: 4 . 1 € + 90 centov = 4 € 90 centov Kaj je Helena ugotovila? ^e bi kupila zavoj, bi za 9 l pla~ala 5 € 50 centov. ^e bi kupila {est posameznih plastenk, bi za 9 l pla~ala 540 centov, kar je 5 € 40 centov. ^e kupi {tiri 2-litrske in eno 1,5-litrsko plastenko, pla~a za 9 l in pol samo 4 € 90 centov. Helena se odlo~i za zadnjo mo`nost in pol litra spije na poti domov.

19.6.2009 12:35:15

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement