Page 100

Ra~unamo z maso

merjenje

Ne pozabi: 1 dag = 10 g 1 kg = 100 dag 1 kg = 1000 g 1 t = 1000 kg

Na tekmovanje v bobu se je prijavila tudi ekipa Ledeni veter. Po pravilih tekmovanja je smel bob s 4 tekmovalci vred tehtati najve~ 600 kg. Ledeni veter: Stane 75 kg @iga 81 kg Janez 78 kg Toma` 82 kg Njihova tekmovalna obla~ila tehtajo skupaj 8kg 90 dag. Vsak par {portnih copat tehta 60 dag. Koliko sme tehtati njihov bob, da bodo lahko nastopili? Trener Lojze ra~una:

Ugotoviti moram razliko med 600 kg ter maso oble~enih in obutih tekmovalcev: Se{tejem vse skupaj: Pretvorim vse v dekagrame: Od dovoljene mase od{tejem maso tekmovalcev, obla~il in copat:

Masa tekmovalcev: 75 kg + 81 kg + 78 kg + 82 kg = 316 kg Masa copat: 4 . 60 dag = 240 dag = 2 kg 40 dag Masa obla~il: 8 kg 90 dag 316 kg + 2 kg 40 dag + 8 kg 90 dag = 326 kg 130 dag = 327 kg 30 dag 600 kg = 600 . 100 dag = 60 000 dag 327 kg 30 dag = 327 . 100 dag + 30 dag = 32 730 dag 60 000 dag – 32 730 dag 27 270 dag Lojzetov odgovor: Bob sme tehtati najve~ 27 270 dag. Stane pravi, da bi zadnji ra~un izra~unal hitreje: 600 kg – 327 kg 30 dag = 599 kg 100 dag – 327 kg 30 dag = = 272 kg 70 dag Stanetov odgovor: Bob sme tehtati najve~ 272 kg 70 dag. Ali sta Stane in trener dobila enak rezultat? Kateri na~in ra~unanja bi izbral ti?

98

(osemindevetdeset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 98

19.6.2009 12:34:54

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement