Page 91

Ra~unamo z dol`inami - nadaljevanje 22

Policist na kolesu je prevozil prvi dan v tednu 15 km 700 m, nato pa vsak dan 1500 m ve~. Izpolni tabelo njegovih prevo탑enih kilometrov. Dan

Prevo`ena razdalja

ponedeljek

15 km 700 m

Ra~uni:

MERJENJE

torek sreda ~etrtek petek Skupaj Koliko je prevozil peti dan? Koliko je prevozil v vseh petih dneh skupaj? 23

Kro`na atletska steza na stadionu je dolga 400 m. Rok mora za svoj vsakdanji trening prete~i 8 km. Koliko krogov mora Rok prete~i na dan?

Odgovor: Koliko krogov in koliko kilometrov prete~e na teden?

Ra~uni:

Odgovor: Rokov pes prete~e 3 kroge, ko Rok prete~e 4 kroge. Koliko krogov na dan prete~e Rokov pes, ~e te~e za Rokom ves ~as Rokovega treninga?

Odgovor: (devetinosemdeset)

DZ-02-Merjenje.indd

89

18.6.2004, 15:08

89

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement