Page 88

Pretvarjamo enote za dol`ino - nadaljevanje 13

Gregorjeva radirka je dolga 3 cm, bele`ka pa 12 cm. Pretvori Gregorjeve meritve v centimetre. cm

8 bele`k in 2 radirki = 6 bele`k in 1 radirka =

MERJENJE

3 radirke = 12 bele`k in 12 radirk = Pomagaj Gregorju in vpi{i manjkajo~a {tevila.

14

10 bele`k je

m

2 bele`ki sta

radirk.

cm.

6 m je 75 je

bele`k. radirk ve~ kot 1 bele`ka.

Vrtnar potrebuje 16 m vrtne ograje. V trgovini prodajajo ograjo v kosih, ki so dolgi 1 m 5 dm. Koliko kosov ograje mora kupiti vrtnar?

Odgovor: Ko bo vrtnar postavljal ograjo, koliko centimetrov bo moral odrezati od zadnjega kosa ograje?

Odgovor:

86

DZ-02-Merjenje.indd

({estinosemdeset)

86

18.6.2004, 15:08

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement