Page 85

Dol`ina, vi{ina in {irina - nadaljevanje 4

S {iviljskim ali papirnatim metrom izmeri 10 razli~nih stvari v kuhinji. Izmeri{ lahko {irino hladilnika, vi{ino kuhinjskega pulta, dol`ino deske za rezanje ‌

5

Predmet, ki sem ga izmeril

Meritev

`lica

dol`ina: 14 cm

MERJENJE

V preglednico vpi{i v prvi stolpec, kaj si izmeril, v drugi stolpec pa meritev. Ne pozabi na merske enote.

Izmeri dol`ine prstov na svoji roki. Pomagaj si tako, da nari{e{ obris dlani. Rezultate meritev pregledno prika`i s tabelo. Dol`ine prstov

Moja dlan

Palec: Kazalec: Sredinec: Prstanec: Mezinec: (triinosemdeset)

DZ-02-Merjenje.indd

83

18.6.2004, 15:07

83

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement