Page 77

174

175

[TEVILA

[e o re{evanju ena~b Re{i ena~be. 8 · x = 32

32 : x = 8

448 : x = 2

Preizkus:

Preizkus:

Preizkus:

x · 7 = 63

x:6=5

x · 5 = 225

Preizkus:

Preizkus:

Preizkus:

68 · x = 0

92 : x = 92

x : 5 = 10

Preizkus:

Preizkus:

Preizkus:

37 · x = 37

12 : x = 12

x:1=1

Preizkus:

Preizkus:

Preizkus:

Napravi preizkus.

Zmno`ek dveh {tevil je 56. Prvo {tevilo je 7. Katero je drugo {tevilo? Zapi{i ena~bo in jo re{i.

(petinsedemdeset)

DZ-01-Stevila.indd

75

18.6.2004, 15:07

75

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement