Page 71

158

159

Ra~uni:

Dopolni tabelo. [tevilo Za 4 ve~je {tevilo 4-krat ve~je {tevilo Za 4 manj{e {tevilo 4-krat manj{e {tevilo

[TEVILA

^rke nadome{~ajo {tevila a

4

16

4

6

64

256

264

a+4

Dopolni tabelo. a

2

8

10

12

a + 10 a 路 200 a + 3000 a:2 160

Ura zaostane vsak dan 40 sekund. Koliko sekund zaostanka ima v 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 dneh? Dopolni tabelo. Zapi{i tudi ustrezen izraz s ~rko. Dan

d

1

2

3

4

5

6

7

Zaostanek

Kdaj bo ta ura spet kazala pravi ~as, ~e jo danes naravnamo? Odgovor: (devetin{estdeset)

DZ-01-Stevila.indd

69

18.6.2004, 15:07

69

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement