Page 70

[TEVILA

Pisno delimo z ostankom - nadaljevanje 155

Na turnir v odbojki se je prijavilo 146 tekmovalcev. Razdeliti se morajo v ekipe po 6 tekmovalcev. Koliko tekmovalcev {e potrebujejo na turnirju, da bodo popolne vse ekipe? Ra~un:

Odgovor: 156

Na {oli so trije razredi ~etrto{olcev. V vsakem je 22 otrok. Danes imajo za malico sladoled. Sladoled prodajajo v {katlah po 8 lu~k v eni {katli. Koliko {katel sladoleda je {ola kupila? Ali bo ostalo dovolj lu~k {e za tri u~iteljice in kuharico?

Ra~un:

Da

Odgovor: 157

Jakob je re{il nalogo, vendar se mu zdi, da rezultat ni pravilen. Pomagaj mu, popravi re{itev in napi{i odgovor. Avionski let iz Ljubljane do Amsterdama traja 6900 sekund. Iz Ljubljane je letalo vzletelo ob 8.10. Kdaj bo letalo pristalo v Amsterdamu? Ra~un:

1 minuta ima 60 sekund, zato 6900 : 60 = 69 : 6 = 11, ostanek 3

Napi{i svojo re{itev:

Torej polet traja 11 minut in 3 sekunde. 10 + 11 + 3 = 21 + 3 = 24 11 minut in 3 sekunde po vzletu bo ura 8.24. Kaj je Jakob naredil narobe?

68

DZ-01-Stevila.indd

(osemin{estdeset)

68

18.6.2004, 15:07

Ne

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement