Page 69

153

154

Izra~unaj in napravi preizkus.

759 : 2 =

539 : 3 =

1084 : 85 =

2706 : 4 =

5982 : 7 =

6708 : 9 =

Ne pozabi, da ima preizkus dva koraka: mno`enje in pri{tevanje ostanka.

Galu je ob odhodu babica dala 1670 SIT, dedek pa 3450 SIT. Babica je naro~ila, naj si denar razdelijo z Jakobom in Hano na enake dele`e. ^e pa se ga ne bo dalo razdeliti na tri enake dele, naj ostanek vzame Jakob. Koliko denarja bo dobil vsak? Ra~uni:

Odgovor: (sedemin{estdeset)

DZ-01-Stevila.indd

67

18.6.2004, 15:07

67

[TEVILA

Pisno delimo z ostankom

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement