Page 65

140

[TEVILA

Re{ujemo besedilne naloge 14. 2. 1876 je Ameri~an Alexander Graham Bell prijavil patent za prvi uporabni telefon in napeljal 8 km 500 m dolg poskusni telefonski vod. Koliko ~asa je preteklo od takrat? Ra~un:

Odgovor: 141

V ljubljanskem multikinu Kolosej imajo 12 kinodvoran. [tevilka dvorane [tevilo sede`ev v vsaki dvorani 6, 7 504 5, 8 344 3, 4, 9, 10 260 1, 2, 11, 12 144 Koliko obiskovalcev si lahko hkrati ogleda filmske predstave? Ra~un:

Odgovor: 142

Janez se je udele`il maratona. Njegova {tartna {tevilka je bila 7. Na cilj je pritekel osemintrideseti izmed 246 tekmovalcev, ki so kon~ali maraton. Ali je Janez pritekel na cilj v prvi {estini? Ra~un:

Odgovor: (triin{estdeset)

DZ-01-Stevila.indd

63

18.6.2004, 15:07

63

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement