Page 50

[TEVILA

Vrstni red ra~unskih operacij – nadaljevanje 97

Mama je od{la v trgovino. V denarnici je imela 10000 SIT. Kupila je 4 litre soka, 5 jogurtov, 6 `emelj, 5 ~okolad in 5 kg jabolk. Koliko denarja ji je ostalo? 1 ℓ soka jogurt `emlja ~okolada 1 kg jabolk

110 SIT 90 SIT 60 SIT 120 SIT 80 SIT

Ra~uni:

Odgovor:

Vrstni red ra~unskih operacij in oklepaji 98

Izra~unaj.

13 · 9 – 3 · 9 = = (13 – 3) · 9 = = 10 · 9 = 90

14 · 8 + 6 · 8 = 25 · 7 + 5 · 7 = 96 : 4 – 64 : 4 = 99

Izra~unaj.

(9 + 8) · 7 = =9·7+8·7= = 63 + 56 = 119

(48 + 80) : 8 = 6 · (13 – 5) =

Pri ra~unanju si pomagaj tudi s pravilom o razcepitvi.

(75 – 30) : 5 = (125 + 75) · 16 = (312 – 279) : 3 = 48

DZ-01-Stevila.indd

(osemin{tirideset)

48

18.6.2004, 15:07

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement